Naše Služby

 • Jazykové kurzy
  Jazykové kurzy Pro jednotlivce i skupiny, bez rozdílu věku, připravujeme individuální učební plán jazykového kurzu, který vychází z jejich aktuálních potřeb. Každý učební plán je jiný, je sestaven a připravován na míru pro konkrétního jedince či skupinu. Tento styl výuky je vhodný pro úplné začátečníky i pro pokročilé. Začít můžete kdykoli během…
 • Notářské ověření dokumentu
  Notářské ověření dokumentu Jelikož vázání úředního překladu by mělo být neodlučitelné, u některých důležitých dokumentů (diplom, vysvědčení, rodný list, oddací list, atd.) se doporučuje dodat místo originálního dokumentu jeho notářsky ověřenou kopii. Originál dokumentu Vám tak zůstává pro další potřebu. V případě, že dokument je určen do zahraničí, je nutné, aby notářsky ověřená…
 • Soudní tlumočení, soudní tlumočník
  Soudní tlumočení, soudní tlumočník Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého při projevu (přednášce) nebo při rozhovoru. Tlumočník rovněž často „tlumočí“ nejen mezi jazyky ale i kulturami a může klientům pomáhat v orientaci v cizím prostředí. Práce tlumočníka je náročná na pohotovost a rychlost. Pro dobrou práci tlumočníka by mu měly…
 • Soudní překlady
  Soudní překlady Soudní neboli úřední překlady patří do kategorie úzce specializovaných lidských činností, jež kladou vysoké nároky na odbornost a profesionalitu zpracování. Používají se v případech, kdy běžný překlad z nejrůznějších důvodů nestačí. Soudní překlady jsou oprávněni provádět pouze soudem pověření překladatelé a tlumočníci. V praxi existuje několik běžně používaných synonym pro…

Aktuality

Share on Myspace
Jít nahoru