Nabízíme Vám tyto služby

 

Soudní překlady

Soudní neboli úřední překlady patří do kategorie úzce specializovaných lidských činností, jež kladou vysoké nároky na odbornost a profesionalitu zpracování. Používají se v případech, kdy běžný překlad z nejrůznějších důvodů nestačí. Soudní překlady jsou oprávněni provádět pouze soudem pověření překladatelé a tlumočníci. V praxi existuje několik běžně používaných synonym pro termín soudní překlady. Setkáváme se tak s výrazy jako notářsky ověřený překlad, úřední překlad, oficiální překlad, sešitý překlad či překlad s kulatým razítkem. Úřední ověření překladu (překlad s razítkem soudního tlumočníka) je důkazem toho, že překlad do cílového jazyka souhlasí s textem originálního dokumentu. Soudní překladatel připojí toto ověření k přeloženému textu, který je svázán s originálem a opatří jej svou tlumočnickou doložkou s kulatým razítkem soudního překladatele. Tlumočnická doložka je psána stejným jazykem jako přeložený text, takže lze takový dokument použít i pro zahraniční úřady. Provádíme soudní neboli úřední překlady nejrůznějších typů dokumentů. Pro Vaši představu níže uvádíme přehled běžně překládaných listin.

Nejčastěji překládané dokumenty: 

Soudní překlady mohou být označovány rovněž jako úřední překlady či překlady s ověřením. Jedná se o dokumenty k oficiálnímu použití požadované institucemi činnými ve správním i soudním řízení, při styku s úřady, soudy a policejními orgány. Soudní překlad je vždy opatřen doložkou a otiskem kulatého úředního razítka /pečetě/, tj. náležitostmi, které osvědčují jeho oficiální charakter. Takto vyhotovený překlad splňuje požadavky státních orgánů na předkládání cizojazyčných dokumentů pro úřední úkony, a to jak v České republice, tak i v zahraničí.

 

Doba dodání

  • STANDARD - do dvou až tří dnů
  • EXPRES - týž den, max. do 24 hodin (lze operativně upravit dle domluvy s klientem)

Jakékoli další dotazy Vám rádi zodpovíme na našich tel.číslech či emailové adrese – viz Kontakty

 Žádost o cenovou nabídku zdarma

Soudní tlumočení, soudní tlumočník 

Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého při projevu (přednášce) nebo při rozhovoru. Tlumočník rovněž často „tlumočí“ nejen mezi jazyky ale i kulturami a může klientům pomáhat v orientaci v cizím prostředí.

Práce tlumočníka je náročná na pohotovost a rychlost. Pro dobrou práci tlumočníka by mu měly být vytvořeny dobré podmínky: měl by včas obdržet dostatečné podklady k práci (zejména jde-li o věci odborné), měl by být včas seznámen s důležitými okolnostmi jednání, v ideálním případě by měl mít možnost se seznámit i s prostředím.

Soudní tlumočení patří do kategorie vysoce specializovaných lidských činností, jež kladou vysoké nároky na odbornost a profesionalitu provedení. Přesná interpretace jednotlivých slov, frází i větných spojení v požadovaném smyslu je podstatou soudního tlumočení. Kde můžete soudní tlumočení využít:

Jakékoli další dotazy Vám rádi zodpovíme na našich tel.číslech či emailové adrese – viz Kontakty

Žádost o cenovou nabídku zdarma

Notářské ověření dokumentu 

Jelikož vázání úředního překladu by mělo být neodlučitelné, u některých důležitých dokumentů (diplomy, rodné listy, pasy, atd.) se doporučuje dodat místo originálního dokumentu jeho notářsky ověřenou kopii. Originál dokumentu Vám tak zůstává pro další potřebu. V rámci našich služeb jsme Vám schopni zajistit notářské ověření dokumentu, který chcete přeložit.

Jakékoli další dotazy Vám rádi zodpovíme na našich tel.číslech či emailové adrese – viz Kontakty

 

Online objednávka

Kontakty

Telefon (pondělí - neděle):
+420 224 239 515    
Mob. tel.: 
+420 725 712 655    

Emailová adresa:
globtran@globtran.cz

Najdete nás na adrese:
PASÁŽ CHARITAS, Karlovo nám. 317/5, Praha 2
 
Pracovní doba:
Po-Pá  9-17

Příjem a výdej úředních překladů:
Po  9-12, 13-16
Út  9-12, 13-16
St  9-12, 13-16
Čt  9-12, 13-16
 9-12, 13-15
 
Jít nahoru