Úředně ověřená kopie občanského průkazu

Dle zákonů České republiky není možné vyhotovit úředně ověřenou kopii občanského průkazu.

Variantou je sepsání potvrzení, které musí být být podepsáno a ověřeno notářem. Bližší informace Vám rádi poskytneme na vyžádání v kanceláři.