Úředně ověřená kopie listin pro zahraničí

Úřední překlad se sešívá buď s originálem dokumentu nebo s jeho notářsky ověřenou kopií. Vyhotovení úředně ověřené kopie listiny, která je určena do zahraničí má své specifické náležitosti. Je třeba, aby tato ověřená kopie byla vyhotovena v notářské kanceláři a podepsána notářem. Toto nařízení se týká veškerých úředních listin vydaných na území České republiky a je též platné pro případnou legalizaci dokumentů (opatření apostilou). Notářsky ověřenou kopii dokumentu či vyřízení apostily zajišťujeme pro naše zákazníky v rámci našich služeb.
Více

Výpis z Rejstříku trestů_úřední překlad

Originál Výpisu z Rejstříku trestů, který je určen do zahraničí, by měl být pořízen: _na Rejstříku trestů, Soudní 1, Praha 4 _ u notáře. Výpis musí být podepsán notářem, jelikož je určený do zahraničí. Originál tohoto dokumentu je přímo svázán s úředním překladem.
Více

Úřední ověření cestovního pasu

Úřední/notářské ověření cestovního pasu se neprovádí. Lze vystavit tzv. Čestné prohlášení, že dotyčná osoba je vlastníkem dokumentu. Toto Čestné prohlášení je třeba ověřeně podepsat u notáře, jelikož je většinou vydáváno pro účely v zahraničí.
Více

Výdej úředních překladů

Hotové překlady připravujeme k vydání běžně v dopoledních hodinách. Na našich stránkách, v záložce Překlady k vyzvednutí máte přehled o tom, zda je Váš překlad hotov a můžete se pro něj zastavit. Jakmile je překlad hotov a připraven k výdeji popř. k odeslání, objeví se zde číslo Vaší objednávky. Hotový překlad si můžete vyzvednout po předchozí domluvě u nás v kanceláři nebo kdykoli na recepci v přízemí budovy. Recepce je otevřena 24/7. V případě,  že si dokumenty převezmete na recepci, požádáme Vás, abyste si je po převzetí překontrolovali. Děkujeme za spolupráci.
Více

Příjem úředních překladů pouze na objednání

Vážení zákazníci, žádáme Vás, abyste se před návštěvou u nás objednali. K objednání můžete využít objednávkový formulář na našich stránkách, email nebo telefon. Úřední překlad je též možno objednat využitím našeho poštovního boxu č. 28, který se nachází na recepci v přízemí budovy. Recepce je otevřena 24/7. Předem děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu.
Více

Rezervační formulář pro objednání úředního překladu

Využití rezervačního formuláře Vám zajistí, že nebudete čekat než vyřídíme záležitost klienta, který přišel před Vámi. Vyberte si den a hodinu návštěvy u nás. Schůzku Vám den před plánovanou návštěvou připomeneme e-mailem, zrovna tak možnost návštěvu zrušit. Těšíme se na Vás.  
Více

Výpis z rejstříku trestů_překlad

Na Vaše opakované dotazy k úřednímu překladu Výpisu z rejstříku trestů uvádíme, že originál Výpisu z rejstříku trestů by měl být pořízen: _na Rejstříku trestů, Soudní 1, Praha 4 _ u notáře. Výpis musí být podepsán notářem, jelikož je určený do zahraničí
Více

Notářsky ověřená kopie dokumentu pro zahraniční účely

K dotazům ohledně vyhotovení úředně ověřené kopie dokumentů, které jdou do zahraničí uvádíme, že úřední překlad se sešívá buď s originálem dokumentu nebo s jeho notářsky ověřenou kopií. V případě, že je listina určena do zahraničí je třeba, aby notářsky ověřená kopie byla vyhotovena v notářské kanceláři a podepsána notářem. Toto nařízení se týká veškerých úředních listin vydaných na území České republiky a je též platné pro případnou legalizaci dokumentů (opatření apostilou). Notářsky ověřenou kopii dokumentu či apostilu jsme schopni v rámci našich služeb vyřídit.
Více

Překlad zdravotní karty pojištěnce

Zdravotní karta pojištěnce je jedinečný dokument, z něhož nelze vyhotovit notářsky ověřenou kopii. Překlad zdravotní karty pojištěnce může být vyhotoven pouze jako obyčejný. Překlad se soudním ověřením se svazuje s originálem nebo notářsky ověřenou kopií dokumentu, což v tomto případě není možné. Obyčejný překlad Vám zajistíme do všech světových jazyků. V případě dalších dotazů Vám jsme k dispozici.
Více