Výdej úředních překladů

Hotové překlady připravujeme k vydání běžně v dopoledních hodinách. Na našich stránkách, v záložce Překlady k vyzvednutí máte přehled o tom, zda je Váš překlad hotov a můžete se pro něj zastavit. Jakmile je překlad hotov a připraven k výdeji popř. k odeslání, objeví se zde číslo Vaší objednávky. Hotový překlad si můžete vyzvednout po předchozí domluvě u nás v kanceláři nebo kdykoli na recepci v přízemí budovy. Recepce je otevřena 24/7. V případě,  že si dokumenty převezmete na recepci, požádáme Vás, abyste si je po převzetí překontrolovali. Děkujeme za spolupráci.
Více

Příjem úředních překladů pouze na objednání

Vážení zákazníci, žádáme Vás, abyste se před návštěvou u nás objednali. K objednání můžete využít objednávkový formulář na našich stránkách, email nebo telefon. Úřední překlad je též možno objednat využitím našeho poštovního boxu č. 28, který se nachází na recepci v přízemí budovy. Recepce je otevřena 24/7. Předem děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu.
Více

Rezervační formulář pro objednání úředního překladu

Využití rezervačního formuláře Vám zajistí, že nebudete čekat než vyřídíme záležitost klienta, který přišel před Vámi. Vyberte si den a hodinu návštěvy u nás. Schůzku Vám den před plánovanou návštěvou připomeneme e-mailem, zrovna tak možnost návštěvu zrušit. Těšíme se na Vás.  
Více

Výpis z rejstříku trestů_překlad

Na Vaše opakované dotazy k úřednímu překladu Výpisu z rejstříku trestů uvádíme, že originál Výpisu z rejstříku trestů by měl být pořízen: _na Rejstříku trestů, Soudní 1, Praha 4 _ u notáře. Výpis musí být podepsán notářem, jelikož je určený do zahraničí
Více

Notářsky ověřená kopie dokumentu pro zahraniční účely

K dotazům ohledně vyhotovení úředně ověřené kopie dokumentů, které jdou do zahraničí uvádíme, že úřední překlad se sešívá buď s originálem dokumentu nebo s jeho notářsky ověřenou kopií. V případě, že je listina určena do zahraničí je třeba, aby notářsky ověřená kopie byla vyhotovena v notářské kanceláři a podepsána notářem. Toto nařízení se týká veškerých úředních listin vydaných na území České republiky a je též platné pro případnou legalizaci dokumentů (opatření apostilou). Notářsky ověřenou kopii dokumentu či apostilu jsme schopni v rámci našich služeb vyřídit.
Více

Překlad zdravotní karty pojištěnce

Zdravotní karta pojištěnce je jedinečný dokument, z něhož nelze vyhotovit notářsky ověřenou kopii. Překlad zdravotní karty pojištěnce může být vyhotoven pouze jako obyčejný. Překlad se soudním ověřením se svazuje s originálem nebo notářsky ověřenou kopií dokumentu, což v tomto případě není možné. Obyčejný překlad Vám zajistíme do všech světových jazyků. V případě dalších dotazů Vám jsme k dispozici.
Více

Potvrzení o bezdlužnosti pro právnické osoby působící mimo ČR

Potvrzení o bezdlužnosti pro právnické osoby působící mimo ČR K vyřízení tohoto požadavku je třeba plná moc v českém jazyce, podpisy na plné moci nemusí být notářsky ověřeny. Dále je třeba předložit žádost o vydání tohoto potvrzení, výpis z obchodního rejstříku dotčené právnické osoby včetně překladu tohoto výpisu. Překlad stačí obyčejný, nemusí být se soudním ověřením. Na vyřízení mají instituce, na které se žádosti podávají, 30 dnů. Vydání potvrzení o bezdlužnosti jsme schopni zajistit v rámci našich služeb. V případě dotazů jsme Vám k dispozici.
Více

Tlumočení u soudu

K soudnímu líčení mezi dvěma stranami, z nichž jedna je cizího státního občanství, je zapotřebí soudní tlumočník, který ovládá daný jazyk. Tohoto soudního tlumočníka běžně zajišťuje soud. Znamená to tedy, že např. u rozvodových stání si soudního tlumočníka nemusíte zařizovat sami, je to v kompetenci příslušného soudu, u kterého se stání koná.
Více

Tlumočení u notáře

Pro našeho stálého klienta jsme zajiťovali tlumočení u notáře v maďarském jazyce. Je důležité vědět, že je běžně na jednání v notářské kanceláři třeba soudní tlumočník. Jsme schopni Vám zajistit soudního tlumočníka i ve velmi krátkých časových termínech, resp. do 24 hodin. Jsme tu pro Vás, neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem či požadavkem.
Více