Notářsky ověřená kopie dokumentu pro zahraniční účely

K dotazům ohledně vyhotovení úředně ověřené kopie dokumentů, které jdou do zahraničí uvádíme, že úřední překlad se sešívá buď s originálem dokumentu nebo s jeho notářsky ověřenou kopií. V případě, že je listina určena do zahraničí je třeba, aby notářsky ověřená kopie byla vyhotovena v notářské kanceláři a podepsána notářem. Toto nařízení se týká veškerých úředních listin vydaných na území České republiky a je též platné pro případnou legalizaci dokumentů (opatření apostilou). Notářsky ověřenou kopii dokumentu či apostilu jsme schopni v rámci našich služeb vyřídit.
Více

Překlad zdravotní karty pojištěnce

Zdravotní karta pojištěnce je jedinečný dokument, z něhož nelze vyhotovit notářsky ověřenou kopii. Překlad zdravotní karty pojištěnce může být vyhotoven pouze jako obyčejný. Překlad se soudním ověřením se svazuje s originálem nebo notářsky ověřenou kopií dokumentu, což v tomto případě není možné. Obyčejný překlad Vám zajistíme do všech světových jazyků. V případě dalších dotazů Vám jsme k dispozici.
Více

Potvrzení o bezdlužnosti pro právnické osoby působící mimo ČR

Potvrzení o bezdlužnosti pro právnické osoby působící mimo ČR K vyřízení tohoto požadavku je třeba plná moc v českém jazyce, podpisy na plné moci nemusí být notářsky ověřeny. Dále je třeba předložit žádost o vydání tohoto potvrzení, výpis z obchodního rejstříku dotčené právnické osoby včetně překladu tohoto výpisu. Překlad stačí obyčejný, nemusí být se soudním ověřením. Na vyřízení mají instituce, na které se žádosti podávají, 30 dnů. Vydání potvrzení o bezdlužnosti jsme schopni zajistit v rámci našich služeb. V případě dotazů jsme Vám k dispozici.
Více

Tlumočení u soudu

K soudnímu líčení mezi dvěma stranami, z nichž jedna je cizího státního občanství, je zapotřebí soudní tlumočník, který ovládá daný jazyk. Tohoto soudního tlumočníka běžně zajišťuje soud. Znamená to tedy, že např. u rozvodových stání si soudního tlumočníka nemusíte zařizovat sami, je to v kompetenci příslušného soudu, u kterého se stání koná.
Více

Tlumočení u notáře

Pro našeho stálého klienta jsme zajiťovali tlumočení u notáře v maďarském jazyce. Je důležité vědět, že je běžně na jednání v notářské kanceláři třeba soudní tlumočník. Jsme schopni Vám zajistit soudního tlumočníka i ve velmi krátkých časových termínech, resp. do 24 hodin. Jsme tu pro Vás, neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem či požadavkem.
Více