Potvrzení o bezdlužnosti pro právnické osoby působící mimo ČR

Potvrzení o bezdlužnosti pro právnické osoby působící mimo ČR K vyřízení tohoto požadavku je třeba plná moc v českém jazyce, podpisy na plné moci nemusí být notářsky ověřeny. Dále je třeba předložit žádost o vydání tohoto potvrzení, výpis z obchodního rejstříku dotčené právnické osoby včetně překladu tohoto výpisu. Překlad stačí obyčejný, nemusí být se soudním ověřením. Na vyřízení mají instituce, na které se žádosti podávají, 30 dnů. Vydání potvrzení o bezdlužnosti jsme schopni zajistit v rámci našich služeb. V případě dotazů jsme Vám k dispozici.
Více

Tlumočení u soudu

K soudnímu líčení mezi dvěma stranami, z nichž jedna je cizího státního občanství, je zapotřebí soudní tlumočník, který ovládá daný jazyk. Tohoto soudního tlumočníka běžně zajišťuje soud. Znamená to tedy, že např. u rozvodových stání si soudního tlumočníka nemusíte zařizovat sami, je to v kompetenci příslušného soudu, u kterého se stání koná.
Více

Tlumočení u notáře

Pro našeho stálého klienta jsme zajiťovali tlumočení u notáře v maďarském jazyce. Je důležité vědět, že je běžně na jednání v notářské kanceláři třeba soudní tlumočník. Jsme schopni Vám zajistit soudního tlumočníka i ve velmi krátkých časových termínech, resp. do 24 hodin. Jsme tu pro Vás, neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem či požadavkem.
Více