Co je soudně ověřený překlad?

PoradnaCo je soudně ověřený překlad?
Globtran Personál zeptal se před 6 roky
1 Odpovědi
Globtran Personál odpověděl před 6 roky

Soudně ověřený překlad (úřední překlad, překlad s tlumočnickou doložkou, ověřený překlad, či překlad ověřený soudním tlumočníkem) se skládá z dokumentu ve výchozím jazyce a jeho překladu do cílového jazyka. Překlady se soudním ověřením se sešívají se zdrojovým textem, buď s originálním dokladem nebo jeho notářsky ověřenou kopií. K tomu se připojí tzv. tlumočnická doložka opatřená kulatým razítkem soudního překladatele/tlumočníka jmenovaného krajským soudem. Soudní překladatel/tlumočník svým podpisem a razítkem stvrzuje, že překlad souhlasí s textem přiložené listiny. Tlumočnická doložka je psána stejným jazykem, jako překlad listiny, takže lze takový dokument použít i pro zahraniční úřady.