Ověřený překlad

PoradnaOvěřený překlad
Globtran Personál zeptal se před 6 roky

Dobrý den, vyřizuji si vízum do Kanady a prý je nutné, abych jim zaslal ověřený překlad mého rodného listu. Je možné, abych vám zanesl můj přeložený rodný list a dali mi na to razítko?

1 Odpovědi
Globtran Personál odpověděl před 6 roky

Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz.

Úřední ověření překladu (překlad s razítkem soudního tlumočníka) je důkazem toho, že překlad do cílového jazyka souhlasí s textem originálního dokumentu. Soudní překladatel připojí toto ověření k přeloženému textu, který je svázán s originálem a opatří jej svou tlumočnickou doložkou s kulatým razítkem soudního překladatele.
Tento překlad může být vyhotoven pouze soudním tlumočníkem. Není tedy možné, aby překlad vyhotovil někdo jiný. Je tedy nutné, abyste nám originální dokument nebo jeho notářsky ověřenou kopii přinesl do kanceláře a my pro Vás ověřený překlad rádi vyhotovíme.