Notářské ověření dokumentu

Jelikož vázání úředního překladu by mělo být neodlučitelné, u některých důležitých dokumentů (diplom, vysvědčení, rodný list, oddací list, atd.) se doporučuje dodat místo originálního dokumentu jeho notářsky ověřenou kopii. Originál dokumentu Vám tak zůstává pro další potřebu. V případě, že dokument je určen do zahraničí, je nutné, aby notářsky ověřená kopie byla podepsána notářem. Ověřené kopie vyhotovené na Czech POINT nemají příslušnou validitu na mezinárodní úrovni.

V rámci našich služeb jsme Vám schopni zajistit notářské ověření dokumentu, který chcete přeložit. 

Jakékoli další dotazy Vám rádi zodpovíme na našich tel.číslech či emailové adrese – viz Kontakty nebo Poradna.

Žádost o cenovou nabídku notářského ověření dokumentu