Soudní překlady

Úřední překlad, známý také jako soudní překlad, je speciální forma překladu, která má právní platnost a je prováděna autorizovaným/  úředním překladatelem. Úřední překlad se používá zejména k překladu oficiálních nebo právních dokumentů, jako jsou smlouvy, rozhodnutí soudu, akty narození, manželství a jiné důležité dokumenty. Tento typ překladu má právní váhu a slouží k zajištění správné interpretace a porozumění právním dokumentům v cizím jazyce.

Klíčové rysy úředního překladu zahrnují:
1. Autorizace: Úřední překladatelé jsou autorizováni neboli certifikováni orgány nebo institucemi, které mají pravomoc udělovat takové osvědčení. To znamená, že jejich překlady mají právní platnost.
2. Přesnost: Úřední překlad musí být proveden s vysokou mírou přesnosti a péče. Chyby v překladu mohou mít vážné právní důsledky.
3. Formát a struktura: Úřední překlad musí zachovat formát a strukturu původního dokumentu. To zahrnuje zachování pořadí odstavců, formálního jazyka a vzhledu dokumentu.
4. Pečeť a podpis: Úřední překlad bývá opatřen razítkem/pečetí a podpisem autorizovaného překladatele, což slouží jako potvrzení jeho autenticity.
5. Právní platnost: Úřední překlad je uznáván orgány, soudy a institucemi jako důkazní materiál v právním kontextu.

Úřední překlady jsou často požadovány v různých situacích, jako je žádost o vízum, uzavření mezinárodních smluv, řešení právních sporů s mezinárodním prvkem a dalších situacích, kde je potřeba zajistit, aby právní dokumenty byly správně interpretovány ve správném jazyce.

 

 

Provádíme soudní neboli úřední překlady nejrůznějších typů dokumentů. Každý úřední překlad archivujeme a můžeme Vám kdykoli za poplatek udělat jeho úřední kopii. Pro Vaši představu níže uvádíme přehled běžně překládaných listin a postup, jak získat jejich soudně ověřený překlad.

Nejčastěji překládané dokumenty

Doba dodání

  • STANDARD – do 2 až 3 pracovních dnů
  • EXPRES – týž den, max. do 24 hodin (lze operativně upravit dle domluvy s klientem)

Jakékoli další dotazy Vám rádi zodpovíme na našich tel.číslech či e-mailové adrese – viz kontakty nebo v poradně.

Žádost o cenovou nabídku překladu