Soudní překlady

Soudní neboli úřední překlady patří do kategorie úzce specializovaných lidských činností, jež kladou vysoké nároky na odbornost a profesionalitu zpracování. Používají se v případech, kdy běžný překlad z nejrůznějších důvodů nestačí. Soudní překlady jsou oprávněni provádět pouze soudem pověření překladatelé a tlumočníci. V praxi existuje několik běžně používaných synonym pro termín soudní překlady. Setkáváme se tak s výrazy jako notářsky ověřený překlad, úřední překlad, oficiální překlad, sešitý překlad či překlad s kulatým razítkem.

Úřední ověření překladu (překlad s razítkem soudního tlumočníka) je důkazem toho, že překlad do cílového jazyka souhlasí s textem originálního dokumentu. Soudní překladatel připojí toto ověření k přeloženému textu, který je svázán s originálem a opatří jej svou tlumočnickou doložkou s kulatým razítkem soudního překladatele. Tlumočnická doložka je psána stejným jazykem jako přeložený text, takže lze takový dokument použít i pro zahraniční úřady.

Provádíme soudní neboli úřední překlady nejrůznějších typů dokumentů. Každý úřední překlad archivujeme a můžeme Vám kdykoli za poplatek udělat jeho úřední kopii. Pro Vaši představu níže uvádíme přehled běžně překládaných listin a postup, jak získat jejich soudně ověřený překlad.

Nejčastěji překládané dokumenty

Doba dodání

  • STANDARD – do 2 až 3 pracovních dnů
  • EXPRES – týž den, max. do 24 hodin (lze operativně upravit dle domluvy s klientem)

Jakékoli další dotazy Vám rádi zodpovíme na našich tel.číslech či emailové adrese – viz kontakty nebo v poradně.

Žádost o cenovou nabídku překladu