Úřední překlad rodného listu

Rodný list vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž rodný list jde, narodila. Matriční úřad zašle prvopis rodného listu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Při ztrátě rodného listu může matrika vydat jeho druhopis.

Rodný list je jedním z nejdůležitějších dokumentů při mnoha úředních jednáních. Například při ztrátě občanského průkazu, svatbě a při dalších jiných. Proto pro Vás zajišťujeme úřední překlady rodných listů ve všech světových jazycích.

Postup jak získat úřední překlad rodného listu:

Soudní překlad rodného listu bude neodlučitelně svázán s dokumentem, který nám dodáte. Doporučujeme si nechat vyhotovit notářsky ověřenou kopii rodného listu u nás v kanceláři – viz Notářské ověření dokumentu.

V okamžiku kdy máte již všechny potřebné dokumenty určené k překladu, můžete nám je zaslat poštou, kurýrem, či donést osobně do kanceláře na naši kontaktní adresu – viz Kontakty. Při písemné korespondenci prosíme vždy uveďte kontaktní údaje na Vás – telefon, emailovou adresu, popř. zpáteční adresu a jazyk, do kterého si úřední překlad rodného listu přejete vyhotovit.

Ve chvíli, kdy budeme mít k dispozici vše potřebné, stanovíme Vám cenovou nabídku. Termín vyhotovení úředního překladu jsou 2-3 pracovní dny, za příplatek lze překlad vyhotovit v expresním termínu do druhého pracovního dne.

Jakmile bude překlad připraven k vyzvednutí, číslo vaší zakázky bude uvedeno v záložce Překlady k vyzvednutí.

Jakékoli další dotazy Vám rádi zodpovíme na našich tel. číslech nebo emailové adrese – viz Kontakty