Soudní tlumočení

Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého při projevu (přednášce) nebo při rozhovoru. Tlumočník rovněž často „tlumočí“ nejen mezi jazyky ale i kulturami a může klientům pomáhat v orientaci v cizím prostředí.

Práce tlumočníka je náročná na pohotovost a rychlost. Pro dobrou práci tlumočníka by mu měly být vytvořeny dobré podmínky: měl by včas obdržet dostatečné podklady k práci (zejména jde-li o věci odborné), měl by být včas seznámen s důležitými okolnostmi jednání, v ideálním případě by měl mít možnost se seznámit i s prostředím.

Soudní tlumočení patří do kategorie vysoce specializovaných lidských činností, jež kladou vysoké nároky na odbornost a profesionalitu provedení. Přesná interpretace jednotlivých slov, frází i větných spojení v požadovaném smyslu je podstatou soudního tlumočení. Kde můžete soudní tlumočení využít: u notáře, na policii, při svatebním obřadu, při soudním sporu, atd.

Jakékoli další dotazy Vám rádi zodpovíme na našich tel.číslech či emailové adrese – viz kontakty nebo poradna.

Žádost o cenovou nabídku tlumočení