Úřední překlad

Nabízíme vám KVALITNÍ a PŘESNÉ překlady ve všech světových jazycích.

Vaše spokojenost je pro nás velmi důležitá, proto vám nabízíme cenovou kalkulaci zdarma.

Naším hlavním úkolem a cílem je vyjít vám vstříc, neváhejte nás tedy kdykoliv kontaktovat!

Telefonní kontakt:
+420 224 239 515
+420 725 712 655

E-mail:
globtran@globtran.cz

Rezervovat schůzku

Soudní překlady
Úřední překlad, známý také jako soudní překlad, je speciální forma překladu, která má právní platnos...
Více
Notářské ověření dokumentu
Jelikož vázání úředního překladu by mělo být neodlučitelné, u některých důležitých dokumentů (diplom...
Více
Soudní tlumočení
Soudní tlumočení je speciální forma tlumočení, která se používá v právním kontextu a při soudních ří...
Více
Jazykové kurzy
Pro jednotlivce i skupiny, bez rozdílu věku, připravujeme individuální učební plán jazykového ku...
Více
Úředně ověřená kopie listin pro zahraničí
14. 6. 2023
Úřední překlad se sešívá buď s originálem dokumentu nebo s jeho notářsky ověřenou kopií. Vyhotovení úředně ověřené kopie listiny, která je určena do zahraničí má své specifické náležitosti. ...
Výpis z Rejstříku trestů_úřední překlad
16. 1. 2023
Originál Výpisu z Rejstříku trestů, který je určen do zahraničí, by měl být pořízen: _na Rejstříku trestů, Soudní 1, Praha 4 _ u notáře. Výpis musí být podepsán notářem, jelikož je urč...
Úřední ověření cestovního pasu
25. 10. 2022
Úřední/notářské ověření cestovního pasu se neprovádí. Lze vystavit tzv. Čestné prohlášení, že dotyčná osoba je vlastníkem dokumentu. Toto Čestné prohlášení je třeba ověřeně podepsat u notáře...