Úřední překlad

Nabízíme vám KVALITNÍ a PŘESNÉ překlady ve všech světových jazycích.

Vaše spokojenost je pro nás velmi důležitá, proto vám nabízíme cenovou kalkulaci zdarma.

Naším hlavním úkolem a cílem je vyjít vám vstříc, neváhejte nás tedy kdykoliv kontaktovat!

Telefonní kontakt:
+420 224 239 515
+420 725 712 655

E-mail:
globtran@globtran.cz

Soudní překlady
Soudní neboli úřední překlady patří do kategorie úzce specializovaných lidských činností, jež kladou
Více
Notářské ověření dokumentu
Jelikož vázání úředního překladu by mělo být neodlučitelné, u některých důležitých dokumentů (diplom
Více
Soudní tlumočení
Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého při projevu (přednášce) nebo při rozho
Více
Jazykové kurzy
Pro jednotlivce i skupiny, bez rozdílu věku, připravujeme individuální učební plán jazykového ku
Více
Výpis z rejstříku trestů_překlad
13. 2. 2019
Na Vaše opakované dotazy k úřednímu překladu Výpisu z rejstříku trestů uvádíme, že originál Výpisu z rejstříku trestů by měl být pořízen: _na Rejstříku trestů, Soudní 1, Praha 4 _ u no
Notářsky ověřená kopie dokumentu pro zahraniční účely
25. 4. 2018
K dotazům ohledně vyhotovení úředně ověřené kopie dokumentů, které jdou do zahraničí uvádíme, že úřední překlad se sešívá buď s originálem dokumentu nebo s jeho notářsky ověřenou kopií. V př
Překlad zdravotní karty pojištěnce
28. 7. 2015
Zdravotní karta pojištěnce je jedinečný dokument, z něhož nelze vyhotovit notářsky ověřenou kopii. Překlad zdravotní karty pojištěnce může být vyhotoven pouze jako obyčejný. Překlad se s