Úřední překlad

Nabízíme vám KVALITNÍ a PŘESNÉ překlady ve všech světových jazycích.

Vaše spokojenost je pro nás velmi důležitá, proto vám nabízíme cenovou kalkulaci zdarma.

Naším hlavním úkolem a cílem je vyjít vám vstříc, neváhejte nás tedy kdykoliv kontaktovat!

Telefonní kontakt:
+420 224 239 515
+420 725 712 655

E-mail:
globtran@globtran.cz

Rezervovat schůzku

Soudní překlady
Úřední překlad, známý také jako soudní překlad, je speciální forma překladu, která má právní platnos...
Více
Notářské ověření dokumentu
Jelikož vázání úředního překladu by mělo být neodlučitelné, u některých důležitých dokumentů (diplom...
Více
Soudní tlumočení
Soudní tlumočení je speciální forma tlumočení, která se používá v právním kontextu a při soudních ří...
Více
Jazykové kurzy
Pro jednotlivce i skupiny, bez rozdílu věku, připravujeme individuální učební plán jazykového ku...
Více
Úředně ověřená kopie občanského průkazu
23. 2. 2024
Dle zákonů České republiky není možné vyhotovit úředně ověřenou kopii občanského průkazu. Variantou je sepsání potvrzení, které musí být být podepsáno a ověřeno notářem. Bližší informace ...
Úředně ověřená kopie cestovního pasu
9. 2. 2024
Dle zákonů České republiky není možné vyhotovit úředně ověřenou kopii cestovního pasu. Variantou je sepsání potvrzení, které musí být být podepsáno a ověřeno notářem. Bližší informace Vám...
Úředně ověřená kopie listin pro zahraničí
14. 6. 2023
Úřední překlad se sešívá buď s originálem dokumentu nebo s jeho notářsky ověřenou kopií. Vyhotovení úředně ověřené kopie listiny, která je určena do zahraničí má své specifické náležitosti. ...