Úřední překlad

Nabízíme vám KVALITNÍ a PŘESNÉ překlady ve všech světových jazycích.

Vaše spokojenost je pro nás velmi důležitá, proto vám nabízíme cenovou kalkulaci zdarma.

Naším hlavním úkolem a cílem je vyjít vám vstříc, neváhejte nás tedy kdykoliv kontaktovat!

Telefonní kontakt:
+420 224 239 515
+420 725 712 655

E-mail:
globtran@globtran.cz

Rezervovat schůzku

Soudní překlady
Soudní neboli úřední překlady patří do kategorie úzce specializovaných lidských činností, jež kladou...
Více
Notářské ověření dokumentu
Jelikož vázání úředního překladu by mělo být neodlučitelné, u některých důležitých dokumentů (diplom...
Více
Soudní tlumočení
Tlumočení je ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého při projevu (přednášce) nebo při rozho...
Více
Jazykové kurzy
Pro jednotlivce i skupiny, bez rozdílu věku, připravujeme individuální učební plán jazykového ku...
Více
Výpis z Rejstříku trestů_úřední překlad
16. 1. 2023
Originál Výpisu z Rejstříku trestů, který je určen do zahraničí, by měl být pořízen: _na Rejstříku trestů, Soudní 1, Praha 4 _ u notáře. Výpis musí být podepsán notářem, jelikož je urč...
Úřední ověření cestovního pasu
25. 10. 2022
Úřední/notářské ověření cestovního pasu se neprovádí. Lze vystavit tzv. Čestné prohlášení, že dotyčná osoba je vlastníkem dokumentu. Toto Čestné prohlášení je třeba ověřeně podepsat u notáře...
Výdej úředních překladů
1. 9. 2020
Hotové překlady připravujeme k vydání běžně v dopoledních hodinách. Na našich stránkách, v záložce Překlady k vyzvednutí máte přehled o tom, zda je Váš překlad hotov a můžete se pro něj zast...