Tlumočení u soudu

K soudnímu líčení mezi dvěma stranami, z nichž jedna je cizího státního občanství, je zapotřebí soudní tlumočník, který ovládá daný jazyk. Tohoto soudního tlumočníka běžně zajišťuje soud. Znamená to tedy, že např. u rozvodových stání si soudního tlumočníka nemusíte zařizovat sami, je to v kompetenci příslušného soudu, u kterého se stání koná.