Potvrzení o bezdlužnosti pro právnické osoby působící mimo ČR

Potvrzení o bezdlužnosti pro právnické osoby působící mimo ČR

K vyřízení tohoto požadavku je třeba plná moc v českém jazyce, podpisy na plné moci nemusí být notářsky ověřeny. Dále je třeba předložit žádost o vydání tohoto potvrzení, výpis z obchodního rejstříku dotčené právnické osoby včetně překladu tohoto výpisu. Překlad stačí obyčejný, nemusí být se soudním ověřením. Na vyřízení mají instituce, na které se žádosti podávají, 30 dnů.

Vydání potvrzení o bezdlužnosti jsme schopni zajistit v rámci našich služeb.

V případě dotazů jsme Vám k dispozici.