Překlad zdravotní karty pojištěnce

Zdravotní karta pojištěnce je jedinečný dokument, z něhož nelze vyhotovit notářsky ověřenou kopii. Překlad zdravotní karty pojištěnce může být vyhotoven pouze jako obyčejný. Překlad se soudním ověřením se svazuje s originálem nebo notářsky ověřenou kopií dokumentu, což v tomto případě není možné. Obyčejný překlad Vám zajistíme do všech světových jazyků.

V případě dalších dotazů Vám jsme k dispozici.