Výpis z rejstříku trestů_překlad

Na Vaše opakované dotazy k úřednímu překladu Výpisu z rejstříku trestů uvádíme, že originál Výpisu z rejstříku trestů by měl být pořízen:

_na Rejstříku trestů, Soudní 1, Praha 4

_ u notáře. Výpis musí být podepsán notářem, jelikož je určený do zahraničí