Úřední ověření cestovního pasu

Úřední/notářské ověření cestovního pasu se neprovádí. Lze vystavit tzv. Čestné prohlášení, že dotyčná osoba je vlastníkem dokumentu. Toto Čestné prohlášení je třeba ověřeně podepsat u notáře, jelikož je většinou vydáváno pro účely v zahraničí.