Výpis z Rejstříku trestů_úřední překlad

Originál Výpisu z Rejstříku trestů, který je určen do zahraničí, by měl být pořízen:

_na Rejstříku trestů, Soudní 1, Praha 4

_ u notáře. Výpis musí být podepsán notářem, jelikož je určený do zahraničí.

Originál tohoto dokumentu je přímo svázán s úředním překladem.