Úředně ověřená kopie listin pro zahraničí

Úřední překlad se sešívá buď s originálem dokumentu nebo s jeho notářsky ověřenou kopií. Vyhotovení úředně ověřené kopie listiny, která je určena do zahraničí má své specifické náležitosti. Je třeba, aby tato ověřená kopie byla vyhotovena v notářské kanceláři a podepsána notářem. Toto nařízení se týká veškerých úředních listin vydaných na území České republiky a je též platné pro případnou legalizaci dokumentů (opatření apostilou). Notářsky ověřenou kopii dokumentu či vyřízení apostily zajišťujeme pro naše zákazníky v rámci našich služeb.