Úředně ověřená kopie cestovního pasu

Dle zákonů České republiky není možné vyhotovit úředně ověřenou kopii cestovního pasu.

Variantou je sepsání potvrzení, které musí být být podepsáno a ověřeno notářem. Bližší informace Vám rádi poskytneme na vyžádání v kanceláři.