Úřední překlad daňového přiznání

Daňové přiznání je akt občana (fyzické osoby) či právnické osoby vůči státu, kdy občan přiznává příjmy podléhající dani vyměřené státem a kde vyčíslí daň a případně ji porovná se zaplacenými zálohami. Do daňového přiznání patří všechny příjmy ze zdrojů na území ČR i v zahraničí. Úřední překlad daňového přiznání provádíme ve všech světových jazycích.

Postup jak získat úřední překlad daňového přiznání:

Soudní překlad daňového přiznání bude neodlučitelně svázán s dokumentem, který nám dodáte. Doporučujeme si nechat vyhotovit notářsky ověřenou kopii daňového přiznání u nás v kanceláři – viz Notářské ověření dokumentu.

V okamžiku kdy máte již všechny potřebné dokumenty určené k překladu, můžete nám je zaslat poštou, kurýrem, či donést osobně do kanceláře na naši kontaktní adresu – viz Kontakty. Při písemné korespondenci prosíme vždy uveďte kontaktní údaje na Vás – telefon, emailovou adresu, popř. zpáteční adresu a jazyk, do kterého si úřední překlad daňového přiznání přejete vyhotovit.

Ve chvíli, kdy budeme mít k dispozici vše potřebné, stanovíme Vám cenovou nabídku. Termín vyhotovení úředního překladu jsou 2-3 pracovní dny, za příplatek lze překlad vyhotovit v expresním termínu do druhého pracovního dne.

Jakékoli další dotazy Vám rádi zodpovíme na našich tel. číslech nebo emailové adrese – viz Kontakty.