Úřední překlad notářského zápisu

Notářský zápis patří mezi veřejné listiny, v nichž notář dává právní formu vůli projevené účastníkem právního úkonu. Právní úkony tak získávají příslušnou právní formu a vážnost. V rámci práva obchodních společností jsou notářské zápisy vyžadovány v případě založení obchodní společnosti, osvědčení o průběhu valné hromady obchodní společnosti nebo o rozhodnutí orgánu právnické osoby.

Pro naše klienty z řad privátního či firemního sektoru zajišťujeme úřední překlady neboli soudně ověřené překlady notářských zápisů ve všech světových jazycích.

Postup jak získat úřední překlad notářského zápisu:

Soudní překlad notářského zápisu bude neodlučitelně svázán s dokumentem, který nám dodáte. Doporučujeme si nechat vyhotovit notářsky ověřenou kopii notářského zápisu u nás v kanceláři – viz Notářské ověření dokumentu.

V okamžiku kdy máte již všechny potřebné dokumenty určené k překladu, můžete nám je zaslat poštou, kurýrem, či donést osobně do kanceláře na naši kontaktní adresu – viz Kontakty. Při písemné korespondenci prosíme vždy uveďte kontaktní údaje na Vás – telefon, emailovou adresu, popř. zpáteční adresu a jazyk do kterého si úřední překlad notářského zápisu přejete vyhotovit.

Ve chvíli, kdy budeme mít k dispozici vše potřebné, stanovíme Vám cenovou nabídku. Termín vyhotovení úředního překladu jsou 2-3 pracovní dny, za příplatek lze překlad vyhotovit v expresním termínu do druhého pracovního dne.

Jakékoli další dotazy Vám rádi zodpovíme na našich tel. číslech nebo emailové adrese – viz Kontakty.