Úřední překlad oddacího listu

Oddací list patří mezi matriční doklady. Vydává jej matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, uzavřela manželství.

Oddací list se předkládá jako důkaz řádně uzavřeného manželství u nás i v zahraničí. Z tohoto důvodu můžete potřebovat úřední překlad (překlad se soudním ověřením) buď do českého jazyka nebo do cizího jazyka. Úřední překlad oddacího listu jsme schopni vyhotovit ve všech světových jazycích.

Postup jak získat úřední překlad oddacího listu:

Soudní překlad oddacího listu bude neodlučitelně svázán s dokumentem, který nám dodáte. Doporučujeme si nechat vyhotovit notářsky ověřenou kopii oddacího listu u nás v kanceláři – viz Notářské ověření dokumentu.

V okamžiku kdy máte již všechny potřebné dokumenty určené k překladu, můžete nám je zaslat poštou, kurýrem, či donést osobně do kanceláře na naši kontaktní adresu – viz Kontakty. Při písemné korespondenci prosíme vždy uveďte kontaktní údaje na Vás – telefon, emailovou adresu, popř. zpáteční adresu a jazyk, do kterého si úřední překlad oddacího listu přejete vyhotovit.

Ve chvíli, kdy budeme mít k dispozici vše potřebné, stanovíme Vám cenovou nabídku. Termín vyhotovení úředního překladu jsou 2-3 pracovní dny, za příplatek lze překlad vyhotovit v expresním termínu do druhého pracovního dne.

Jakmile bude překlad připraven k vyzvednutí, číslo vaší zakázky bude uvedeno v záložce Překlady k vyzvednutí.

Jakékoli další dotazy Vám rádi zodpovíme na našich tel. číslech nebo emailové adrese – viz Kontakty.