Úřední překlad úmrtního listu

Úmrtní list patří mezi tzv. matriční doklady. Vydává je matriční úřad do jehož správního obvodu spadá obec ve kterém fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, zemřela. Úřední překlad úmrtní listiny jsme schopni vyhotovit ve všech světových jazycích.

Postup jak získat úřední překlad úmrtního listu:

Soudní překlad úmrtní listiny bude neodlučitelně svázán s dokumentem, který nám dodáte. Doporučujeme si nechat vyhotovit notářsky ověřenou kopii úmrtní listiny u nás v kanceláři – viz Notářské ověření dokumentu.

V okamžiku kdy máte již všechny potřebné dokumenty určené k překladu, můžete nám je zaslat poštou, kurýrem, či donést osobně do kanceláře na naši kontaktní adresu – viz Kontakty. Při písemné korespondenci prosíme vždy uveďte kontaktní údaje na Vás – telefon, emailovou adresu, popř. zpáteční adresu a jazyk do kterého si úřední překlad úmrtní listiny přejete vyhotovit.

Ve chvíli, kdy budeme mít k dispozici vše potřebné, stanovíme Vám cenovou nabídku. Termín vyhotovení úředního překladu jsou 2-3 pracovní dny, za příplatek lze překlad vyhotovit v expresním termínu do druhého pracovního dne.

Jakmile bude překlad připraven k vyzvednutí, číslo vaší zakázky bude uvedeno v záložce Překlady k vyzvednutí.

Jakékoli další dotazy Vám rádi zodpovíme na našich tel. číslech nebo emailové adrese – viz Kontakty.