Úřední překlad výpisu z rejstříku trestů

Úřední překlad (překlad se soudním ověřením) výpisu z rejstříku trestů provádíme ve všech světových jazycích.

V případě, že potřebujete využít této služby, je třeba, abyste si nejprve o výpis z rejstříku trestů osobně zažádali. Žádost o výpis z rejstříku trestů si můžete podat u všech notářů, na krajském úřadě, obecním úřadě, městském úřadě (ve velkých městech i na úřadech městských částí) a na zastupitelských úřadech ČR v cizině.

Postup jak získat úřední překlad obchodního rejstříku:

Originál výpisu z rejstříku trestů doručíte k nám do kanceláře. Ten bude svázán s úředně ověřeným překladem. Originál listiny můžete doručit osobně, poštou či kurýrní službou na naši kontaktní adresu – viz Kontakty.

Ve chvíli, kdy budeme mít k dispozici vše potřebné, stanovíme Vám cenovou nabídku. Termín vyhotovení úředního překladu jsou 2-3 pracovní dny, za příplatek lze překlad vyhotovit v expresním termínu do druhého pracovního dne.

Jakmile bude překlad připraven k vyzvednutí, číslo vaší zakázky bude uvedeno v záložce Překlady k vyzvednutí.

Jakékoli další dotazy Vám rádi zodpovíme na našich tel. číslech nebo emailové adrese – viz Kontakty.