Úřední překlad smluv

Smlouva je dvoustranný či vícestranný právní úkon spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran, směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují. Smlouva je jeden ze základních pilířů soukromého práva, obzvláště práva civilního (občanského).

Provádíme obyčejné i úřední překlady smluv jako:

 • Kupní smlouva
 • Darovací smlouva
 • Smlouva o dílo
 • Smlouva o půjčce
 • Nájemní smlouva
 • Pracovní smlouva
 • Odstoupení od smlouvy
 • Výpověď smlouvy
 • Mandátní smlouva
 • Předmanželská smlouva
 • Smlouva o nájmu bytu
 • Zástavní smlouva
 • Smlouva o smlouvě budoucí
 • Plná moc
 • Dohoda o provedení práce
 • Dohoda o pracovní činnosti
 • a jiné.

Úřední překlad smlouvy (překlad se soudním ověřením) provádíme ve všech světových jazycích.

Postup jak získat úřední překlad smlouvy:

Soudní překlad smlouvy bude neodlučitelně svázán s dokumentem, který nám dodáte. Doporučujeme si nechat vyhotovit notářsky ověřenou kopii smlouvy u nás v kanceláři – viz Notářské ověření dokumentu.

V okamžiku kdy máte již všechny potřebné dokumenty určené k překladu, můžete nám je zaslat poštou, kurýrem, či donést osobně do kanceláře na naši kontaktní adresu – viz Kontakty. Při písemné korespondenci prosíme vždy uveďte kontaktní údaje na Vás – telefon, emailovou adresu, popř. zpáteční adresu a jazyk, do kterého si úřední překlad smlouvy přejete vyhotovit.

Ve chvíli, kdy budeme mít k dispozici vše potřebné, stanovíme Vám cenovou nabídku. Termín vyhotovení úředního překladu jsou 2-3 pracovní dny, za příplatek lze překlad vyhotovit v expresním termínu do druhého pracovního dne.

Jakékoli další dotazy Vám rádi zodpovíme na našich tel. číslech nebo emailové adrese – viz Kontakty.