Úřední překlad diplomů

Vysokoškolský diplom je dokladem o řádném absolvování studijního programu v příslušném studijním oboru a o získání příslušného akademického titulu.

Jsme schopni pro Vaše osobní i pracovní potřeby zajistit úřední překlady (překlady se soudním ověřením) diplomů ve všech světových jazycích.

Postup jak získat úřední překlad diplomu:

Soudní překlad diplomu bude neodlučitelně svázán s dokumentem, který nám dodáte. Doporučujeme si nechat vyhotovit notářsky ověřenou kopii diplomu u nás v kanceláři – viz Notářské ověření dokumentu.

V okamžiku kdy máte již všechny potřebné dokumenty určené k překladu, můžete nám je zaslat poštou, kurýrem, či donést osobně do kanceláře na naši kontaktní adresu – viz Kontakty. Při písemné korespondenci prosíme vždy uveďte kontaktní údaje na Vás – telefon, emailovou adresu, popř. zpáteční adresu a jazyk, do kterého si úřední překlad diplomu přejete vyhotovit.

Ve chvíli, kdy budeme mít k dispozici vše potřebné, stanovíme Vám cenovou nabídku. Termín vyhotovení úředního překladu jsou 2-3 pracovní dny, za příplatek lze překlad vyhotovit v expresním termínu do druhého pracovního dne.

Jakmile bude překlad připraven k vyzvednutí, číslo vaší zakázky bude uvedeno v záložce Překlady k vyzvednutí.

Jakékoli další dotazy Vám rádi zodpovíme na našich tel. číslech nebo emailové adrese – viz Kontakty.